Pääomasijoitusrahasto Midinvest Oy juhlii 30-vuotista toimintaansa Jyväskylässä 21.5.2024. Etualalla Midinvest Managementin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula ja hallituksen jäsen Jukka Muilu.

Juhlaseminaarissa nostettiin malja 30-vuotiaan Midinvestin kunniaksi. Etualalla Midinvestin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula ja hallituksen jäsen Jukka Muilu (oik.).

Midinvestin 30-vuotisjuhlaa vietettiin Jyväskylässä tiistaina 21.5.

Midinvest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Valoranta aloitti tilaisuuden kertomalla, että Midinvestille kuuluu 30 vuoden iässä hyvää. Tällä hetkellä sijoituksia on 18 yhtiössä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 60 miljoonaa euroa. Perustamisen jälkeen yhtiön sijoituspääomat ovat kasvaneet kymmenkertaiseksi.

”Olemme löytäneet paikkamme kasvuyrityksiä tukevissa verkostoissa. Paikallisuus on vahvuutemme, sillä me tunnemme alueen ihmiset ja yritykset. Meitä on helppo lähestyä”, Valoranta tiivisti.

Tavoitteena on viettää 60-vuotisjuhlia tilanteessa, jossa sijoituspääomat ovat jälleen kasvaneet nykyisestä kymmenkertaiseksi.

Midinvest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Valoranta pääomasijoitusrahaston 30-vuotisseminaarissa.

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Valoranta arvioi Midinvestin löytäneen oman paikkansa niin pääomasijoitusalalla kuin alueen yritysekosysteemissä.

Keskustelua kasvusta ja vastuullisuudesta

Pääomasijoittamisen suurista trendeistä kuultiin Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtajalta Anne Horttanaiselta. Esimerkiksi tulevat europarlamenttivaalit, ESG ja diversiteettiin liittyvät asiat puhuttavat.

”Sijoitusmaailma on kovin miehinen. Pääomasijoitusrahastoissa partnereista vain 13 prosenttia on naisia. Teemme töitä sen eteen, että saamme nuoria naisia kiinnostumaan alasta”, Horttanainen sanoi.

Hän toivoo näkevänsä lisää start-upeja ja nopeaan kasvuun kykeneviä yrityksiä koko Suomessa. Tilastot näyttävätkin hyviltä ja tulevaisuus valoisalta parin hiljaisemman vuoden jälkeen.

Horttanainen nosti esille myös vastuullisen sijoittamisen, rahoittajien suuret vaikutusmahdollisuudet ja lainsäädännön lisääntymisen pienillekin yrityksille.

Midinvest Oy:n 30-vuotisjuhlassa puhui Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen kävi läpi dataa toimialan vaikuttavuudesta.

ESG:n E:stä eli ympäristövastuusta jatkoi puheenvuorollaan Jyväskylän yliopiston ekologian professori ja Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja Janne Kotiaho. Hän korosti, että tutkimusten mukaan yritysjohtajat eivät arvioi ympäristöön liittyviä riskejä liiketoiminnalle yhtä vakaviksi kuin pitäisi.

”Elinympäristöjen heikentäminen ja luonnon monimuotoisuuden hävittäminen vaikuttavat jo nyt haitallisesti kahteen viidestä ihmisestä maailmassa“, Kotiaho muistutti.

Hän esitteli Jyväskylän yliopistossa kehitettyä menetelmää, jolla voidaan laskea yrityksen tai organisaation aiheuttama luontohaitta.

Ekologian professori ja Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja Janne S. Kotiaho puhui Midinvestin 30-vuotisseminaarissa.

Ekologian professori Janne S. Kotiaho muistutti painavassa puheenvuorossaan planeetan rajoista.

Kohdeyritykset esiin

Midinvestin yhteistyökumppani Nordic Drones Oy:n toimitusjohtaja Pietari Sorri esitteli muuramelaisen droonivalmistajan matkan pienestä valmistajasta alan keskiössä toimivaksi yritykseksi. 10 vuotta vanhan yrityksen yhteinen matka Midinvestin kanssa on kestänyt 4 vuotta. Vuosien aikana Nordic Drones Oy:sta on tullut IT-talo.

”Ymmärrämme asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan ja kerromme, mikä on mahdollista. Emme toimi yksin, mutta olemme alan keskiössä. Jos kehitetään esimerkiksi tutka, ja se pitää saada lentämään, silloin tarvitaan meitä”, Sorri tiivisti.

Seminaarin päätteeksi nähtiin videolta yllätysohjelmaa, kun Midinvestin kohdeyritys Sleipner Finland esitteli ensimmäisenä maailmassa täysin sähkökäyttöisen, autonomisesti toimivan lavetin raskaiden työkoneiden siirtoihin. Varsinainen lanseeraus tapahtui samaan aikaan Australiassa.

Toimitusjohtaja Pietari Sorri, Nordic Drones Oy, Midinvestin 30-vuotisseminaarissa

Midinvestin kohdeyrityksiä edusti toimitusjohtaja Pietari Sorri muuramelaisesta kasvuyrityksestä Nordic Dronesista.

EU:n innovaatiotoimintaan lisää potentiaalia naisista

Midinvestin ja sen kanssasijoittajien uusimpia sijoituskohteita on BiopSense Oy. Jyväskylän yliopiston tutkimusprojektista kimmonnut mikrobiologian syväteknologiayritys automatisoi nestebiopsia-näytteiden käsittelyn. Uusi teknologia varmistaa esimerkiksi sikiöseulonnassa ja syöpähoitojen valinnassa käytettyjen verinäytteiden laadun ja kuljetuksen tavallisena kirjepostina jopa eri mantereella sijaitseviin tutkimuslaboratorioihin.

Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja, ympäristömikrobiologian professori Marja Tiirola toimii myös EU:n innovaationeuvosto EIC:n lähettiläänä Suomessa.

”EU:ssa nähdään hyvin tärkeänä saada lisää naisia vauhdittamaan innovointia ja yrittäjyyttä Euroopassa, että innovaatiotoiminnassa ei menetetä sitä potentiaalia, joka naisissa on”, Tiirola sanoo.

Kuvassa Midinvest Oy:n toimitusjohtaja Marja Kantonen (vas.) ja BiopSensen yrittäjä, professori Marja Tiirola pääomasijoitusrahaston 30-vuotisseminaarissa Jyväskylässä.

Naisten potentiaali kannattaa myös hyödyntää innovaatiotoiminnassa, muistuttivat Midinvest Oy:n toimitusjohtaja Marja Kantonen ja Midinvestin juuri julkistetun kohdeyrityksen, BiopSensen yrittäjä, EU:N innovaationeuvottelukunnan lähettiläs ja mikrobiologian professori Marja Tiirola.

Midinvestin rooli on tärkeä

Seminaarin jälkeisellä lounaalla oli kova puheensorina, kun vieraat keskustelivat puheenvuoroissa esiin nousseista aiheista. Yritysvalmentaja Kati Rauhaniemi Yritystehtaasta piti juhlaseminaarin viestiä hyvänä: pääomasijoittajia tarvitaan, kun kasvua pitää kiihdyttää.

”Midinvest on yksi Suomen vanhimmista sijoitusyhtiöistä ja sillä on selkeästi rooli yritysekosysteemissä täällä”, hän sanoo.

Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin sanoi vastuullisuuskeskusteluun viitaten, että mikään ala ei ole immuuni ESG:lle.

”Rahoitus on keskeisimpiä välineitä vaikuttamiseen”, Sandelin tiivisti.

Toisaalta Tietoakselin toimitusjohtaja Mika Niiniketo jakoi pohdinnat liiankin tiukasta säännöstelystä, jotka tulivat sille Anne Horttanaisen esityksessä.

”Vastuullisuus on vahvasti esillä tänä päivänä ja on ymmärrettävää, että sijoittajan näkökulmasta sillä on merkitystä. Allekirjoitan huolen siitä, että jos kovin pienille yrityksille tulee vaateita, syntyykö silloin kasvua. Tarvitaan valtava määrä asiantuntijoita auttamaan yrityksiä tässä työssä”, hän pohti seminaarin jälkeen.

Kuvat: Petteri Kivimäki
Teksti: Aino Soutsalmi