Materiaalien kiertoon keskittyvä startup-yritys Weeefiner on saanut merkittävän kasvurahoituksen Midinvest Oy:ltä. Uusi pääomasijoitus vahvistaa jyväskyläläisen kiertotalousyrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehitystä.

Vihreä siirtymä ja raaka-aineketjujen varmistus lisäävät painetta materiaalien tehokkaammalle hyödyntämiselle ja kiertotalouden edistämiselle. Weeefiner Oy tarjoaa teollisuustoimijoille ratkaisuja liuenneiden metallien ja ravinteiden talteenottoon. Weeefinerin kehittämän 4D Sieppari -teknologian avulla arvokkaat raaka-aineet saadaan talteen prosessi- ja jätevesistä uusiokäyttöä varten.

”Perinteisessä vedenkäsittelyssä keskitytään ainoastaan tuottamaan puhdasta vettä, jolloin veden sisältämät resurssit menetetään. Meidän teknologiamme avulla raaka-aineet voidaan palauttaa takaisin prosessin alkuun tai ne voidaan lähettää eteenpäin niitä tarvitsevalle toimijalle. Tämä vähentää sekä neitseellisten raaka-aineiden tarvetta että nestemäisen jätteen määrää”, kertoo Weeefinerin toimitusjohtaja Mikko Hänninen.

Weeefiner toimii myös vahvasti ympäristörajapinnassa, sillä teknologian avulla voidaan estää haitallisten elementtien, kuten raskasmetallien päätyminen luontoon. Tunnustuksena tästä Weeefiner palkittiin vuoden 2022 Pelasta Itämeri -palkinnolla.

Sijoituksella lisäkasvua globaaleille markkinoille

Pieniin ja keskisuuriin keskisuomalaisiin yrityksiin investoiva Midinvest näkee Weeefinerissa valtavaa kasvupotentiaalia.

”Weeefinerin teknologinen osaaminen ja mittava liiketoimintapotentiaali ovat tehneet meihin suuren vaikutuksen. Olemme mielellämme vauhdittamassa jyväskyläläisen yhtiön etenemistä kansainväliseen kasvuun tällä tulevaisuutemmekin kannalta tärkeällä toimialalla”, toteaa Jukka-Pekka Nikula Midinvestistä.

Midinvestin pääomasijoituksen avulla Weeefiner aikoo laajentaa liiketoimintaansa ja skaalata tuotantolaitteistoja. Samalla panostetaan myyntiin ja tuotekehitykseen, kansainvälistyminen silmällä pitäen.

”Moni ei ymmärrä, millaisia vesimassoja teollisuudessa syntyy, ja kuinka paljon näihin vesiin päätyy sinne kuulumattomia alkuaineita. Visionamme on, että nämä nestemäiset sivuvirrat tullaan tulevaisuudessa näkemään tärkeänä raaka-aineiden lähteenä”, Hänninen kommentoi.

LISÄTIETOA ANTAA

Toimitusjohtaja Mikko Hänninen, Weeefiner Oy, puh. +358 40 7053973

Jukka-Pekka Nikula, Midinvest Management Oy, puh. +358 50 5399378

WEEEFINER OY teknologinen edelläkävijä, joka tarjoaa ratkaisuja teollisuuden nestemäisten sivuvirtojen hyödyntämiseen. Startup on perustettu Jyväskylän yliopiston rohkean innovaation pohjalta vuonna 2017 ja on sittemmin laajentunut 9 henkilön yritykseksi. Operatiivinen toiminta aloitettiin vuonna 2021. www.weeefiner.fi

MIDINVEST OY on Midinvest Management Oy:n hallinnoima pääomarahasto. Rahasto perustettiin vuonna 1994, ja se on historiansa aikana sijoittanut yli 20 miljoonaa euroa yli 70 keskisuomalaiseen varhaisen sekä myöhemmän kehitysvaiheen yhtiöön. www.midinvest.fi