Pääomasijoitusrahasto Midinvest Oy ja kanssasijoittajat ovat tehneet merkittävän sijoituksen BiopSense Oy:hyn. Tällä rahoituskierroksella kerätty rahoitus on kokonaisuudessaan yli puolitoista miljoonaa euroa. Midinvest-rahastoista on aiemmin sijoitettu jo yli sataan suomalaiseen yritykseen yhteensä 60 miljoonaa euroa, joista 40 miljoonaa keskisuomalaisiin yrityksiin.

BiopSense on Jyväskylän yliopistosta lähtöisin oleva ja akateemiseen tutkimukseen pohjautuva syväteknologian (deep tech) yritys, jonka innovaatio automatisoi nestebiopsia-näytteiden käsittelyn. Nestebiopsia tarkoittaa tässä yhteydessä mm. sikiöseulonnassa ja syöpähoitojen valinnassa käytettyä verinäytteiden geneettistä analytiikkaa. BiopSensen teknologia varmistaa nestebiopsianäytteiden laadun ja kuljetuksen tavallista kirjepostia käyttäen terveyskeskuksista jopa Amerikan länsirannikolla sijaitseviin tutkimuslaboratorioihin.

Midinvestin ja kanssasijoittajien sijoitus vauhdittaa BiopSensen tuotekehitystyötä mahdollistaen tuotteen valmistumisen ja markkinoinnin aloittamisen vuonna 2025.

– Diagnostiikka on meille kiehtova aluevaltaus, sillä globaaleilla markkinoilla on mahdollisuus saavuttaa valtava asiakaskunta ja skaalautuva myynnin kasvu. Uskomme lujasti BiopSensen ainutlaatuiseen innovaatioon ja raudanlujaan tiimiin, joka osoitti kykynsä jo koronadiagnostiikassa, sanoo Midinvest Managementin sijoitusjohtaja Jarkko Danska.

Lisätiedot:
Marja Tiirola, toimitusjohtaja, BiopSense Oy, puh. 044 0858609
Jarkko
Danska, sijoitusjohtaja, Midinvest Management Oy, puh. 040 5310093

verinäytteidenkäsittelyjärjestelmä

Havainnekuva BiopSensen toteuttamasta verinäytteiden käsittelyjärjestelmästä, johon kuuluu kertakäyttöinen kasetti sekä kasetin toimintaa ohjaava laite.