Analyysipalveluita malminetsintään ja kaivosteollisuudelle kehittävä Lumo Analytics Oy on saanut kumppanikseen pääomasijoitusyhtiö Midinvest Management Oy:n, kun Midinvestin hallinnoima pääomarahasto teki yhtiöön merkittävän sijoituksen. Sijoitus on osa vuodenvaihteessa 2021–2022 päättynyttä siemenrahoituskierrosta, johon osallistui Midinvestin lisäksi myös kansainvälinen teollinen sijoittaja ja sekä enkelisijoittajia.

Lumo Analyticsin juuret ovat Aalto yliopistossa, jossa on tutkittu laserspektroskopian hyödyntämistä geologiassa. Lumo Analytics Oy on perustettu huhtikuussa 2021 ja se työllistää 6 henkilöä. Yritys kehittää analyysilaitetta ja -palvelua, jonka avulla geologit, geoteknikot ja metallurgit voivat saada nopeasti selville kivinäytteiden alkuaine- ja mineraalikoostumuksen ja -pitoisuuden. Näiden analyysitulosten perusteella malminetsintää tai kaivoksen louhinta- ja rikastusprosesseja voidaan ohjata ja optimoida aiempaa täsmällisemmin. Tämä paitsi säästää aikaa ja rahaa, myös pienentää malminetsinnän ja kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia.

Vielä nykyäänkin malminetsinnästä ja toimivista kaivoksista kairattavia kivinäytteitä eli kairasydämiä tutkitaan aluksi vain aistinvaraisesti ja pistemäisesti tehtävillä hitailla mittauksilla. Tarkempia analyysituloksia saadaan vasta viikkojen kuluttua, kun kairasydämet on lähetetty tarkempiin laboratoriotutkimuksiin. Viive tarkkojen ja edustavien analyysitulosten saamisessa heikentää malminetsinnän osumatarkkuutta ja kaivosten tehokkuutta. Tätä haastetta Lumo Analytics ratkoo omalla kivinäytteiden syntysijoille vietävällä ratkaisullaan. Haaste on yleismaailmallinen ja tuttu kaikille alan toimijoille.

”Suomi on erinomainen ympäristö teknologiamme ja palvelumme kehittämiseen, koska täällä on laaja kirjo kaivoksia sekä paljon malminetsintähankkeita. Lisäksi Suomessa on alan tutkimusta ja koulutusta sekä kattavasti tehtyä kallioperän kartoitusta. Kaivosteollisuuden isoimmat markkina-alueet sijaitsevat kuitenkin muualla, joten katseemme on suunnattu globaaleille markkinoille, jossa on mahdollista saavuttaa suurin vaikuttavuus”, kertoo Lumo Analyticsin toimitusjohtaja Antti Kotanen.

”Globaalit mineraalivarat käyvät koko ajan vaikeammin hyödynnettäviksi, mutta toisaalta esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävä liikenteen sähköistäminen vaatii entistä enemmän kallioperästä louhittavia raaka-aineita. Uskomme Lumo Analyticsin innovaation tuovan tarkkuutta malminetsintään ja sitä kautta auttavan kaivostoimialaa vähentämään energian ja veden käyttöä sekä sivukiven louhintaa ja näin vievän omalta osaltaan koko toimialaa kestävämpään suuntaan”, toteaa Midinvest Management Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula.

”Siemenrahoituksen myötä pystymme keskittymään ensimmäisen kaupallisen laitteen ja palvelun kehittämiseen. Ensimmäiset käyttöönotot on tarkoitus tehdä valikoiduille asiakkaille vuoden 2022 aikana”, sanoo Antti Kotanen.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Antti Kotanen, Lumo Analytics Oy, puh. 050 581 6319
Toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula, Midinvest Management Oy, puh. 050 539 9378

Midinvest Management Oy on pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen. Midinvestin hallinnoimien rahastojen suurimmat sijoittajat ovat suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Midinvest-rahastoissa on tällä hetkellä 15 kohdeyhtiötä. www.midinvest.fi

Lumo Analytics Oy kehittää kivinäytteiden kuten kairasydänten analyysipalveluita malminetsintään ja kaivosteollisuudelle. Yhtiö toimii Helsingissä ja työllistää kuusi henkilöä. www.lumoanalytics.com