Jyväskylässä toimiva teollisuustason 3D-tulostusta tarjoava 3D Formtech Oy on saanut kumppanikseen pääomasijoitusyhtiö Midinvest Management Oy:n, kun Midinvestin hallinnoima pääomarahasto teki yhtiöön merkittävän sijoituksen. 3D Formtech on vuonna 2014 perustettu yritys ja se työllistää 10 henkilöä.

3D Formtech tarjoaa laadukasta teollisuustason 3D-tulostusta ja siihen liittyviä oheispalveluja teollisuuden ja yritysten tarpeisiin. Yhtiöllä on käytössä neljä korkealaatuista 3D-muovitulostinta ja yksi metallin 3D-tulostin. 3D Formtechin palveluvalikoimaan kuuluvat sopimusvalmistus, piensarjatuotanto sekä prototyyppien ja varaosien valmistus. 3D-tulostaminen on kannattava vaihtoehto, kun tarvittavan kappaleen muoto on geometrisesti monimutkainen, aikataulu on kriittinen tai kun tarvitaan yksilöllisiä kappaleita tai piensarjatuotantoa.

”Pystymme tarjoamaan asiakkaille erittäin nopean valmistusaikataulun ja kustannussäästöä, sillä voimme tulostaa vain asiakkaan tarvitseman määrän kappaleita. Sopimusvalmistuksessa pystymme puolestaan tuottamaan asiakkaan käyttöön jatkuvasti uusia osia ilman asiakkaalle koituvia varastoinnin kustannuksia”, kertoo 3D Formtechin toimitusjohtaja Toni Järvitalo.

”3D-metallitulostus mahdollistaa täysin uudenlaisten metallikomponenttien valmistamisen koneistamalla. Suomessa metallin 3D-tulostuksen kysyntä on kasvamassa, maailmalla se on ollut suosittu tuotantotapa jo pidempään. Toimialan tulevaisuus näyttää kiinnostavalta”, toteaa Midinvest Management Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula.

”Sijoituksen myötä pystymme suuntamaan entistä enemmän painopistettä myyntiin ja markkinointiin sekä laajentamaan tuotantolaitteistoa. Parhaillaan käynnissä on kaksi rekrytointia”, sanoo Toni Järvitalo.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Toni Järvitalo, 3D Formtech Oy, puh 040 836 2446
Toimitusjohtaja Jukka-Pekka Nikula, Midinvest Management Oy, puh 050 539 9378


Midinvest Management Oy
on pääomasijoittaja, joka keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten omistusjärjestelyihin ja kasvun rahoittamiseen. Midinvestin hallinnoimien rahastojen suurimmat sijoittajat ovat suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. Midinvest-rahastoissa on tällä hetkellä 15 kohdeyhtiötä. www.midinvest.fi

3D Formtech Oytarjoaa teollisuustason 3D-tulostusta ja siihen liittyviä oheispalveluja teollisuuden ja yritysten tarpeisiin. Yhtiö toimii Jyväskylässä ja työllistää 10 henkilöä.  www.3dformtech.fi.